🚚 Fri frakt vid köp över 199 SEK

🧶 Mer än 72 års erfarenhet av garn

Mayflower Market - Spara upp till 80%

Socialt ansvar

Mayflower är ett företag som interagerar med kunder, leverantörer och partners i många delar av världen. Vi anser att vi som företag har en skyldighet gentemot samhället och den globala världen. Därför har vi också en tydlig förväntan på att våra partners och leverantörer visar socialt ansvar gentemot sina anställda och miljön. 

Socialt ansvar är en komplex fråga - särskilt när man tittar på den globala marknaden. Vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre och vill påverka våra leverantörer att ta ett större socialt ansvar genom samarbete och produktkrav. 

Mayflower har en övergripande vilja att påverka på ett positivt sätt. Detta återspeglas också i vårt kontinuerliga stöd genom åren till olika evenemang och välgörande ändamål.  

GOTS-certifiering

Mayflower vill ta vår del av ansvaret för miljö, hälsa och kommande generationer. Därför har Mayflower under många år sålt GOTS-certifierat garn som uppfyller alla internationella ekologiska krav.

När du köper garn med GOTS-certifiering får du också en garanti för att garnet är producerat på ett mer hållbart sätt.

Mayflowers GOTS-certifierade garn måste uppfylla ett antal internationella krav för att uppnå certifieringen.

Dessa krav gäller inte bara produktionen av själva garnet. Hela leveranskedjan måste uppfylla dessa krav. 

Krav för GOTS-certifierat garn

  • Alla material är certifierat ekologiska och processen är dokumenterad för att garantera kemikaliefria material.
  • Alla färg- och behandlingsprocesser utförs på ett miljövänligt och hållbart sätt.
  • Hänsyn tas till social välfärd och arbetsvillkor i produktionen.

Vårt GOTS-nummer är CU 1185986

OEKO-Tex

OEKO-Tex-certifieringen liknar GOTS, men det finns ett antal skillnader mellan de två certifieringarna.

Den största skillnaden är att OEKO-Tex-certifikatet inte kräver en genomgripande ekologisk leveranskedja, men det finns strikta krav när det gäller användningen av potentiellt skadliga kemikalier. 

Vi är nöjda med OEKO-Tex-certifieringen eftersom den ställer betydligt högre krav än den nuvarande lagstiftningen i både Danmark och EU (REACH-lagstiftningen).

I praktiken innebär det att potentiellt skadliga ämnen också är förbjudna i garnproduktionen. 

Krav för garn med OEKO-Tex-certifiering

  • Garnet är testat och garanterat fritt från skadliga ämnen - såsom cancerframkallande färgämnen, tungmetaller och rester av bekämpningsmedel.
  • Omfattande hänsyn till miljön under produktionen, så att utsläppen av växthusgaser minimeras och avloppsvatten behandlas på ett ansvarsfullt sätt.
  • Ansvar för social välfärd och arbetsvillkor i produktionen.

Vårt OEKO-Tex-nummer är 2076-311 DTI för klass 1-garner och 1976-294 DTI för klass 2-garner.

Standard för ansvarsfull ull (RWS)

Garnproduktion och djurvälfärd är naturligt sammankopplade. Här är RWS ett viktigt verktyg för att säkerställa att vårt ullgarn lever upp till våra ideal.

RWS är en standard som syftar till att erkänna och främja bästa praxis inom djurskydd och hållbart skydd av jordbruksmark. Dessa standarder dikterar djurfoder, klippning, medicinsk behandling och hållbara betesmetoder. 

Om du vill köpa ull utan mulesing kan du tryggt välja ull med RWS-certifiering. Här är mulesing helt förbjudet. 

Krav för garn med RWS-certifiering

  • Djuren garanteras rätten till "De fem friheterna". Det innebär frihet från hunger och törst, frihet från obehag, frihet från smärta och sjukdom, frihet att uttrycka naturligt beteende samt frihet från rädsla och stress.
  • Djurens betesmark sköts för att skydda markens naturliga hälsa och biologiska mångfald.
  • Ansvar tas för social välfärd och arbetsvillkor i produktionen.

Vårt RWS-nummer är CU 891061

Läs mer om RWS och verifiera ditt RWS-nummer här.

Global Recycled Standard

GRS er en certificering, der påvirker hvor stor andelen af genanvendte fibre er i vores garn med denne certificering. For at opnå denne certificering skal mindst 50% af garnet bestå af genanvendte garnfibre.

Læs mere om GRS certificeringer her 

Se Mayflowers kvaliteter med denne certificering her

Upptäck våra certifierade garner själv